Обяви
Последни мнения       1 месец       6 месеца       12 месеца
Позитивни                       0                      0                    0

Негативни                       0                      0                    0
Добави мнение
Детаили мнения Брой гласове
Описание на предмета
1

Комуникация
1

Доставка
1
29.08.2012 para: За 5 дни не намери начин да изпрати стоката, въпреки уверенията, че ще я получа...