Обяви
Последни мнения       1 месец       6 месеца       12 месеца
Позитивни                       0                      0                    0

Негативни                       0                      0                    0
Добави мнение
Детаили мнения Брой гласове
Описание на предмета
1

Комуникация
1

Доставка
1
27.02.2012 bacardi084: ГОЛЯМ МИНУС - СМЯТАМ, ЧЕ Е НАПЪЛНО ЗАСЛУЖЕН ! ДАВАМ ОТРИЦАТЕЛНО МНЕНИЕ В...